Testen in het Russisch
als buitenlander (TORFL, niveaus A 1 -C 2)
Testirovanie_Sertifikat_s1.jpg
Testirovanie_Sertifikat_s2.jpg
Over toetsen in het Russisch als vreemde taal (TORFL, niveaus A 1 -C 2)
 
Het Russische staatssysteem van certificeringsniveaus voor algemene vaardigheid in het Russisch als vreemde taal (TORFL) omvat het volgende testsysteem:
 • TEU — Test in het Russisch als vreemde taal. Elementair niveau (A 1);

 • TBU — Test in het Russisch als vreemde taal. Basisniveau (A 2);

 • TRKI 1 — Test in het Russisch als vreemde taal. Eerste certificeringsniveau (B 1);

 • TRKI 2 — Test in het Russisch als vreemde taal. Tweede certificeringsniveau (B 2);

 • TRKI 3 — Test in het Russisch als vreemde taal. Derde certificeringsniveau (C 1);

 • TRKI 4 — Test in het Russisch als vreemde taal. Vierde certificeringsniveau (C 2).

Het Russische staatssysteem van certificeringsniveaus voor algemene vaardigheid in het Russisch als vreemde taal correleert met de testsystemen die in andere landen zijn aangenomen.

Sinds 1997 is het Russian State Testing System (TORFL) officieel lid van de Association of Language Testers in Europe (ALTE).

 
Test procedure
TORFL is een internationaal examen om het niveau van de Russische taalvaardigheid te bepalen. Algemene kennis van Russisch als vreemde taal omvat zes niveaus:
 • Elementair,
 • Baseren,
 • I-certificering,
 • II-certificering,
 • III-certificering,
 • IV-certificering.
 
De toets per niveau bestaat uit vijf onderdelen (subtoetsen):
 • Woordenschat,
 • Grammatica,
 • Lezing,
 • luisteren,
 • Brief,
 • Spreken.
 
Om het examen met succes te halen, moet u voor elke subtest minimaal 66% scoren. Als de testpersoon minder dan 66% heeft behaald voor een van hen, heeft hij of zij het recht om tegen een extra vergoeding (50% van de kosten van het examen) opnieuw te testen op de mislukte subtest. In dit geval wordt een certificaat van slagen voor de test afgegeven, waarop alle behaalde resultaten worden vermeld. Het certificaat is 2 jaar geldig en kan worden voorgelegd voor een herkansing bij elke onderwijsinstelling die is opgenomen in het Russische staatstestsysteem.
Bij het opnieuw behalen van het examen wordt rekening gehouden met de resultaten van met goed gevolg afgelegde deeltoetsen.
Het examen wordt afgenomen door specialisten van het Center for Language Testing van het State Institute of the Russian Language. ALS Poesjkin. Degenen die het examen met goed gevolg afleggen, worden binnen drie maanden na de testdatum uitgereikt.
Examenduur
De volgende
TORFL-examen

19 mei

Aanvang: 10:00 uur
Adres: 21, rue du Méridien, 1210, Bruxelles

De toetsing wordt uitgevoerd door het Russische Huis in Brussel in samenwerking met het Centrum voor Taaltesten van het Staatsinstituut voor de Russische Taal. AS Poesjkin